Miljømerkning og hva de står for

Vi velger leverandører med omsorg. Vi går igenom leverandørens miljø og bærekraftsagenda nogrant før vi tar de in i sortimentet vårt. Vi stiller krav på att våre leverandører efterlever sine løften på miljø og bærekraft. Alle våre leverandører er dedikerte på att god miljøvennlig renhold er mulig og att de är så skonsamme som mulig men ändå gør jobben.

Made Blue

780 millioner mennesker mangler fortsatt tilgang til rent drikkevann. God helse, muligheten til å gå på skole, finne en jobb: det begynner med vann. Made Blue ønsker å skape så mye drikkevann i utviklingsland at det gir maksimal effekt.

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle instituttet sertifiserer produkter gjennom en kontinuerlig forbedringsprosess som ser på et produkt gjennom fem kvalitetskategorier: Ingredienser, gjenbruk, fornybar energi og karbonhåndtering, vannforvaltning og sosial rettferdighet.

The Blue Angel

Rundt 12.000 miljøvennlige produkter og tjenester fra rundt 1500 selskaper har blitt tildelt Blue Angel. Hvis du bruker produkter eller tjenester som holder Blue Angel miljømerket, kan du være sikker på at du gjør noe bra for deg selv, miljøet og fremtiden.

PEFC

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert som et Europeisk sertifiseringssystem under navnet Pan European Forest Certification. Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra land utenfor Europa, og har medlemmer over hele verden.

FSC

FSC ble etablert som en respons på økt avskoging og et voksende salg av ulovlig hogd tømmer verden over. Etter Rio-møtet i 1992 samlet en gruppe forretningsfolk, representanter fra miljø- og sosiale organisasjoner seg for å finne en løsning på den negative trenden i verdens skoger. Sammen kom de fram til løsninger og tiltak som […]

Svanen

Svanemerket er en helhetlig merkeordning. Som stiller krav til miljø, helse – og etikk – for at forbrukeren skal kunne ta gode, informerte valg i butikken.

Ecolabel

EU Ecolabel – ofte kalt “Blomsten” – er EUs miljømerke. Det er opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen, derfor er Norge også med i ordningen. EU Ecolabel fungerer på samme måte som Svanemerket. Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav