Betingelser for kjøp

1. TILBUD Tilbud er gjeldende i 14 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Boss Europe as

2. PRIS - OG RABATTBETINGELSER Fraktfri levering innrømmes ved varekjøp over 10,000 kr. Denne rabatten innrømmes ikke ved maskinkjøp. Ved kjøp under kr. 2 000.- belastes et småordretillegg på kr 150.- eks mva. Dersom Boss Europe as’s kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere forsikringer, toll, avgifter, valutakursendringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder Boss Europe as seg retten til å regulere prisene tilsvarende uten forvarsel.  Boss Europe as tar et håndteringsgebyr pr ordre på kr 49,90 eksl mva.

3. KVANTUM Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe- og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser. Restordrer under kr 500.- blir strøket.

4. LEVERINGSTID Leveringstid er alltid i forhold til Boss Europe as’s sitt distribusjonssystem. Alle kundenummer er forbundet med faste ruteavganger. Leveranser utover Boss Europe as sine faste oppsatte kjøreruter avtales i hvert enkelt tilfelle.

5. FORSENDELSE/TRANSPORT Oppgitte priser i.h.t. prislister eks. mva. Boss Europe as påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggs frakt er kr 100.- eks. mva.

6. TRANSPORTSKADE - MANKO Varemottaker må selv påse at vareemballasjen ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Varemottaker må anføre skade på pakkseddel / fraktbrev før kvittering for mottagelse. I motsatt fall vil Boss europe as fraskrive seg ansvar for skade.

7. BETALING OG FAKTURERING Boss Europe as sine generelle betalingsbetingelser er netto pr 14 dager. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver gjeldene sats. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting på Boss Europe as sitt lager. De generelle betalingsbetingelser kan fravikes i ethvert tilfelle hvor Boss Europe as ikke betrakter kunden som kredittverdig.

8. SALGSPANT Boss Europe as forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22.

9. VARENS ANVENDELSE Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse.

10. ANSVAR Boss Europe as’s ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 15% av de forsinkede varers verdi. Boss europe as’s ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Boss Europe as er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

11. REKLAMASJON - RETUR Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Boss Europe as (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitets reklamasjoner) gir grunnlag for retur. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt. For henvendelse om retur, kontakt Sonja Olsbø på , sonja@boss-europe.no eller mob 90806070. Skaffe og bestillingsvarer taes ikke i retur. Last ned angrerett-skjema her

12. FORCE MAJEURE Force majeure foreligger når Boss Europe as levering hindres av omstendigheter utenfor Boss Europe as kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Boss Europe as skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

13. TVISTEMÅL Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov.